CERTIFIKÁT Potrubára

Online edukácia + online Test = CERTIFIKÁT

 • Každý absolvent kurzu ktorý zvládne záverečný test získa CERTIFIKÁT potrubára IZOMETRIC, ktorý ho oprávňuje na vstup do priemyselného závodu.
 • Počet otázok v teste 30
 • Dĺžka testu 60min
 • Požadovaná úspešnosť: 75%
 • Okruhy otázok:
 1. Izometrické skratky
 2. Izometrické premietanie
 3. Tvarovky
 4. Trigonometria
 5. Smerovanie potrubnej trasy
 6. Certifikát získa absolvent ihneď po úspešnom ukončení kurzu na svoju mailovú adresu.